ویژگی های شیشه سکوریت

اگر بخواهیم یک شیشه ساده با شیشه سکوریت را مقایسه کنیم باید بگوییم که حتی اگر ضخامت یکسان نیز داشته باشند بازهم شیشه سکوریت شده در مقابل شکستگی در شرایط یکسان با شیشه معمولی دوام بیشتری دارد بنابراین یکی از مهمترین ویژگی شیشه سکوریت مقاومت مکانیکی آن است که میتوان گفت مقاومت مکانیکی شیشه سکوریت شده تا پنج برابر بیشتر از یک شیشه معمولی میباشد.

IMG_20191231_123357_831

شیشه میرال ریلی

IMG-20191128-WA0003

پارتیشن اداری

IMG_20191231_123111_622

میرال ورودی ساختمانی

IMG_20191231_121953_301

شیشه میرال تو قابی

IMG_20191231_121734_442

شیشه نما اسپایدر

IMG_20191231_120614_886

شیشه میرال الگویی

IMG-20191223-WA0030

شیشه میرال پارتیشن اداری

IMG_20191231_115052_244

شیشه میرال دود بند